Cận Cảnh Cách Bắt Ốc Móng Tay Ở Nhật Bản

Kênh Ẩm Thực – Du Lịch – Khám Phá
Cận Cảnh Cách Bắt Ốc Móng Tay Ở Nhật Bản
Đăng ký kênh tại : https://www.youtube.com/channel/UCh_KBhE_34BVQEuPYSyU_Pg?sub_confirmation=1
Xem video tương tự tại : https://www.youtube.com/channel/UCh_KBhE_34BVQEuPYSyU_Pg/videos
facebook :
https://www.facebook.com/Th%E1%BB%A9c-%C4%82n-ngon-287323251653724/?fref=ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *