2 cách làm KHÔ HEO – Vietnamese PORK JERKY recipe

(English & Tiếng Việt) Mời các bạn xem danh sách nguyên liệu và các lưu ý khi làm món khô heo tại: http://www.savourydays.com/2-cach-lam-kho-heo-thit-lon-kho-video/

* CÁC VIDEO TƯƠNG TỰ:

1. Cách làm THỊT BÒ KHÔ: https://youtu.be/brovTK1F4FU
2. Cách làm KHÔ GÀ XÉ CAY: https://youtu.be/ZMY7AZjTSuQ
————–
Today I’d like to share with you how to make Vietnamese PORK JERKY – a very delicious snack for any parties. It also goes well with steamed rice.

* RELATED VIDEOS:

– Vietnamese BEEF JERKY: https://youtu.be/brovTK1F4FU
– Vietnamese sweet, salty, spicy, dry SHREDDED CHICKEN: https://youtu.be/ZMY7AZjTSuQ

* INGREDIENTS

20 g garlics (3~4 big cloves) – minced
15 g shallots – minced
5~6 lemongrass stalks – finely chopped
1 kg pork fillet/ tenderloin
2~3 tbsp fish sauce (30~45ml)
1~2 tbsp oyster sauce (15~30 ml)
2 tbsp brown sugar (40~50g)
1~1.5 tsp five spice powder
2~3 tbsp chilli flakes
——
MUSIC: Midday Dance by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100160
Artist: http://incompetech.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *